פטיש חציבה RockMaster

דגם T-80

פטיש חציבה RockMaster

דגם T-120

פטיש חציבה RockMaster

דגם T-160

פטיש חציבה RockMaster

דגם T-250

פטיש חציבה RockMaster

דגם T-200

פטיש חציבה RockMaster

דגם T-180