top of page

בחברת מ.מיכאל קיימת מסגריה.

ניתן לבצע את כל עבודות הריתוכים ברתכת CO2.

ניתן לקבל שירות בנושא ריתוך בוקסות, סכינים ביטול חופשים ועוד...

העבודה נעשית במקצועיות תוך תשומת דגש על שימוש בדיוק ובחומרים נכונים.

 

לפרטים נוספים פנה למ.מיכאל בטלפון 050-5360270 אלון

נתונים כלליים

מסגרות

הודעתך נשלחה בהצלחה

bottom of page