top of page

חברת מ מיכאל משווקת מספריים לבאגרים ממשקל 20 טון ועד 50 טון  מתוצרת חברת OSA אטליה 

 

המספריים משמשות להריסת מבנים ולחיתוך ברזל.

ניתן להזמין מספריים עם מנוע סיבוב המאשפר לכוון את המספריים.

ניתן להחליף את הצוותות לחיתוך ושבירה בדגמים מסוימים.

 

  • דגם RS  מספריים המיועדים להריסה ראשונית

  • דגם RPV מספריים לשבירה משנית

  • דגם MC מיועד לשימוש לכל סוגי ההריסות

  • דגם RV מספריים המיועדות להריסה ראשונית ומשנית

 

לפרטים נוספים www.osademolitionequipment.com

 

פנה למנהל מכירות ארצי – ישראל פרחי 050-8805416

נתונים טכניים

מספריים לבאגר

הודעתך נשלחה בהצלחה

bottom of page