top of page

מ. מיכאל משווקת מרסקות גזם המתחברות
באופן ישיר לבובקטים עם ספיקה גבוהה.
המרסקת פועלת ע"י מנוע הידראולי חזק
המסובב מערכת פטישים.
מרסקת זו מתאימה לקבלני קרן קיימת
ומשמשת לריסוק גזעים עבים, ענפים, קרשים
ועוד...
ניתן לחבר את המרסקת גם לטרקטורים
חקלאיים.
צפה בסרט המצורף על מנת לראות כיצד
עובדת המרסקת.

נתונים טכניים

מרסקת גזם לבובקט

הודעתך נשלחה בהצלחה

bottom of page