מיני מחפרון - 880 ק״ג

SWE08

מיני מחפרון - 1.5 טון

SWE17

מיני מחפרון - 2.5 טון

SWE25

מיני מחפרון - 3 טון

SWE30

מיני מחפרון - 4 טון

SWE40